advokátska kancelária  
JUDr. Sokol & partners  
 
 
 
  o nás>  
 
Advokátska kancelária JUDr. SOKOL & partners poskytuje svojim klientom už mnoho rokov efektívne právne služby na vysokej odbornej úrovni.

Krédom našej kancelárie je kvalifikovaným a vysoko profesionálnym úsilím nielen pomáhať pri riešení problémov klientov k ich úplnej spokojnosti, ale najmä poskytovaním účinných právnych rád predchádzať vzniku možných problémov.

Komplexnosť poskytovania právnych služieb našou kanceláriou zahŕňa prirodzene tiež zastupovanie klientov pred súdmi vrátane realizácie vymáhania ich pohľadávok v súdnom konaní, vrátane exekučného. Prioritou kancelárie je vždy pred podaním žaloby dospieť rôznymi spôsobmi k mimosúdnej pokonávke (mediácia a pod.).

Poskytovanie právnych služieb je realizované na základe zmlúv o poskytovaní právnych služieb uzatvorených s klientmi s paušálnou úhradou odmien a náhrad nákladov. Odmenu za právne služby je možné prípadne dohodnúť aj formou tzv. hodinovej odmeny, resp. podielovej odmeny.

Právne služby sú poskytované najmä v priestoroch našej advokátskej kancelárie, tak spoločníkmi a zamestnancami advokátskej kancelárie, ako aj prostredníctvom našich externých odborných spolupracovníkov.

Naše služby využívajú aj zahraniční klienti, ktorým poskytujeme kompletný právny servis v nemeckom, anglickom, maďarskom, talianskom a českom jazyku.