advokátska kancelária  
JUDr. Sokol & partners  
 
 
 
  odborní pracovníci>  
 
Michal Sokol